SanJay - Gulbadan (Qo'shiq Matni)

Куйларим етгаймикан сенга бориб,
Тенгласа кетгаймикан тошлар эриб,
Сухбатингда бахра ослам ултириб,
На булар, на булар
Кучогимга келсанг
Гулбадан
Гулбадан Гулбадан
Кучогимга келсанг

Гулбадан


Ой тиник ойдинда, ойдин ок юзинг,
Шаркирок сойдан-да шухрокдир сузинг,
Кузларимга тутиё босган изинг,
На булар, на булар
Кучогимга келсанг

Гулбадан

Гулбадан Гулбадан

Кучогимга келсанг

Гулбадан


Гулбадан гул хам узинг ноз хам узинг,
Куй кушик, оханг узинг, суз хам узинг,
Танда дармоним санингсиз ёкдай
На булар На булар
Жондек кириб келсанг
Гулбадан.

Слова: Мухтор Комил